Talking about things in general

talking about things in general
talking about things in general

Rodzajniki 2

Bardzo często uczniowie popełniają następujące błędy w użyciu rodzajników:

The carrots are my favourite vegetables.
I like the music, the poetry, the art.

Kiedy mówimy o rzeczach w ogóle, czyli o muzyce w ogóle, o literaturze w ogóle, używamy liczby mnogiej (carrots), lub niepoliczalnego rzeczownika nie stosujemy rodzajnika.

Carrots are my favourite vegetables.
I like music, poetry and art.

Jeśli użyjemy rodzajnika określonego z rzeczownikiem niepoliczalnym, lub w liczbie mnogiej, jego znaczenie nie jest ogólne, ale odnosi się do konkretnego przykładu, np.:

He likes cars, girls, food and drink. (On lubi samochody, dziewczyny, jedzenie i picie - w ogóle, każde.)
The cars in the garage belong to the girls who live next door. (Chodzi o konkretne dziewczyny i samochody.)

She loves life. (Ona lubi życie w ogóle.)
He's studying the life of Beethoven. (On studiuje życie Beethovena.)

Books are expensive. (Książki w ogóle,, wszystkie książki.)
Move the books off the chair and sit down. (Odnosi się do konkretnych książek.)

Society - zazwyczaj używamy bez rodzajnika, jeśli mamy na myśli społeczeństwo, w którym żyjemy.

Society turns people into criminals and then locks them up.

Most - kiedy most ma znaczenie większości ('the majority of') używamy bez rodzajnika:

Most birds can fly.

Istnieje wiele wyrażeń, które są niepełnymi uogólnieniami, między stwierdzeniem ogólnym, a konkretnym. Kiedy mówimy o 'eighteen-century music) (muzyce osiemnastowiecznej), czy o 'poverty in Britain' (biedzie w Wielkiej Brytanii), nie mówimy o biedzie i muzyce w ogóle, ale nadal są to raczej ogóle stwierdzenia (zwłaszcza jeśli porównamy je z 'the music we heard last night' czy 'the poverty that grew up in'). W takich wyrażeniach nie stosujemy rodzajnika. Wyjątkiem jest użycie rodzajnika jeżeli po rzeczowniku występuje 'of'.

eighteen century art - the art of the eighteen century
African butterflies - the butterflies of Africa

Drugim sposobem wyrażania ogólnych stwierdzeń jest użycie policzalnego rzeczownika w liczbie pojedynczej wraz z rodzajnikiem nieokreślonym.

A baby deer can stand as soon as it is born.
One should give a child plenty of encouragement.
A healthy society can tolerate a lot of criticism.

W tych przypadkach 'a' ma znaczenie bliskie 'any'. Zdania te mają dokładnie takie samo znaczenie jeśli użyjemy w nich rzeczowników w liczbie mnogiej bez rodzajnika.

One should give children plenty of encouragement.

Rodzajnik określony 'the' użyty z policzalnym rzeczownikiem w liczbie pojedynczej ma znaczenie ogólne, kiedy mówimy o nauce i technologii.

Galileo claimed that he had invented the telescope.
I hate the telephone.
The whale is a mammal, not a fish.
Man's greatest discovery is the hot bath.

Także w odniesieniu do instrumentów muzycznych.
I'd like to learn the guitar.

Mówimy także o teatrze i kinie, the theatre and the cinema, ogólnie.
I prefer the cinema to the theatre,
Używamy 'the' odnosząc się do niektórych grup ludzi.
the blind
the rich
the Irish

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Matura 2020 - językowy niezbędnik

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Composition Talking about things in general
Loading ...